آموزش زبان انگلیسی برای رانندگان تاکسی

آموزش زبان انگلیسی برای رانندگان تاکسی

رانندگان تاکسی در دبی ملزم به گذراندن دوره‌های زبان انگلیسی شدند.  به منظور افزایش مهارت‌های ارتباطی و تسهیل سفرو جابجایی گردشگران خارجی در دبی اتحادیه تاکسی رانی دبی مصمم شده است تا امکان آموزش گفتگوی انگلیسی را برای کارکنان این بخش فراهم کند.به گزارش نشنال چاپ امارات مقامات حمل و نقل جاده‌ای در دبی و اتحادیه تاکسی رانی دبی در اقدامی مشترک دوره‌های رایگان آموزش زبان انگلیسی درحد مکالمه برای تمامی ران...ادامه مطلب