موزه تمدن های آنتالیایی در ترکیه + عکس

موزه تمدن های آنتالیایی در ترکیه + عکس

موزه تمدن های آنتالیایی در ضلع جنوبی قلعه آنكارا در منطقه آتپازاری در آنكارا تركیه قرار گرفته است. این موزه تمدن های آنتالیایی شامل ساختمان، انبار، بازار محمود پاشای عثمانی كهن و كور شانلوهان است. بنابر خواسته آتاترك به تاسیس موزه هیتیته، براساس پیشنهاد حمید زوبیركوشای كه بعدا به دستور سافت آریكان، وزیر ملی آموزش وپرورش، وزیر فرهنگ شد ساختمان هایی خریداری شد. بعد از تغییر دادن وتعمیركردن كامل شد (1968-1938)، ساختمان به عنوان...ادامه مطلب