موزه نژاد پرستی آنكارا + عکس (راهنمای گردشگری ترکیه)

موزه نژاد پرستی آنكارا + عکس (راهنمای گردشگری ترکیه)

موزه نژاد پرستی آنكارا یك موزه نژاد پرستی است كه به تمدن های فرهنگی ترك اختصاص داده شده است. این بنا توسط عارف حكمت كویونوقلوی معمار، طراحی و بین سال 1925 و 1928 ساخته شده است. این موزه موقتا از 21 نوامبر 1938 تا 10 نوامبر 1953، در طول مدت ساختن آینت كبیر، آخرین جای باقیمانده اش، میزبان تابوت مصطفی كمال آتاترك شده است. به دنبال مرگ آتاترك در تاریخ 10 نوامبر 1938 در دلماباچه استانبول، جسدش در 19 نوامبر به وسیله رزم ناو TCG دری...ادامه مطلب